מיכון

aim, target
————————
automation, mechanization, machinery

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מיכון — 1 אוטומציה, מינוע, הצטיידות במכונות, מעבר למכשור אוטומטי, נטישת עבודת הידיי 2 מטרה, יעד, נקודת כיוו …   אוצר עברית

 • אוטומטיזציה — מיכון, שימוש במכונות במקום ידיים עובדו …   אוצר עברית

 • אוטומטיזצייה — מיכון, שימוש במכונות במקום ידיים עובדו …   אוצר עברית

 • אוטומציה — מיכון, ביצוע דבר באופן אוטומטי, הנהגת מכונות במקום עבודת ידיים, הכנסת מכשור לבקר …   אוצר עברית

 • אוטומצייה — מיכון, ביצוע דבר באופן אוטומטי, הנהגת מכונות במקום עבודת ידיים, הכנסת מכשור לבקר …   אוצר עברית

 • מכן — 1 prep. מאתכן, משלכן, מאצלכן, מביניכן, מקרבכן, מתוככ 2 pron. מזה, מאשר זה, מדבר ז 3 v. הונהג בו מיכון, עבר מיכון, הונהגה בו אוטומציה, מוחשב, צויד במכונות, עבר לייצור מכנ 4 v. להיעשות ממוכן, לעבור מיכון, לעבור אוטומציה, לעבור לייצור מכני; להפוך… …   אוצר עברית

 • אפלסקריפט — (במחשבים) שפת תכנות מונחה עצמים המשולבת במערכת ההפעלה של מחשבי מקינטוש ומאפשרת מיכון של פעולות מסוימו …   אוצר עברית

 • מוטוריזציה — מינוע, מיכון, שימוש נרחב במכונות ממונעות, החלפת מכשור לא ממונע במכשור ממונ …   אוצר עברית

 • מוטוריזצייה — מינוע, מיכון, שימוש נרחב במכונות ממונעות, החלפת מכשור לא ממונע במכשור ממונ …   אוצר עברית

 • מינוע — הצטיידות במנועים, מעבר לשימוש במנועים, הכנסת מנועים לשימוש, מיכון, מוטוריזצי …   אוצר עברית

 • מנוע — 1 adj. נמנע, אסור לו, אינו מורשה, אינו בהישג יד, מעוכב, מתחמק; מתנזר, מופרש, נמנ 2 הצטיידות במנועים, מעבר לשימוש במנועים, הכנסת מנועים לשימוש, מיכון, מוטוריזצי 3 מוטור, מכונה ההופכת אנרגיה חשמלית לאנרגיה מכני …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.